החזון החינוכי

החזון החינוכי

יעדים מרכזיים של ביה"ס

*  קידום הישגים – אחריות ומחוייבות של כל הצוות לקידומו של כל תלמיד מצטיין ומתקשה
*  העמקת החינוך הערכי – פעילות העשרה לימודית, תרבותית וערכית עניפה.
*  שיפור אקלים ביה"ס – ב"הרצוג" בית חם ומוגן לכל תלמיד
*  העמקת קשרי גומלין משמעותיים עם  הקהילה.

המישור הלימודי

ביה"ס מציב  לעצמו יעד לעורר בתלמידים מוטיבציה ללמידה, לכוון את כלל התלמידים להישגים לימודיים, לעודד מצוינות; בכלל זה תעודת בגרות איכותית.
בית הספר מתאים מסגרות לצורכי התלמידים, יוצר הזדמנויות מאתגרות לפיתוח אופקים חדשים ומרחיב את תחומי העניין שלהם, מגוון את ההוראה בתוך ביה"ס ולמידה
חוץ בית ספרית ומאפשר אוטונומיה של הלומד.

ביה"ס תומך בתלמידים במסלולי למידה אישיים, בקבוצות קטנות, בהוראה מותאמת והערכה מעצבת. כמו כן קיים מרכז למידה בשעות אחה"צ לתגבור כתות ז'-יב' .

בביה"ס קיים מרכז מהו"ת להעצמת תלמידים לקויי למידה. בנוסף קיים מרכז לימודי תומך  לתלמידים עולים. (כולל 5 י"ל רוסית)

כמו כן מקיים ביה"ס קשר עם מוסדות אקדמיים, סמינר הקיבוצים, המכון הטכנולוגי ועוד.

המישור החברתי – חינוכי – ערכי

האמונה המנחה את העשייה היומיומית של הצוות החינוכי ב"הרצוג" היא כי תפקידו של בית הספר הוא להעצים את החינוך הערכי בתוך העשייה הכוללת בביה"ס.

להדק את הקשר בין התלמידים, בין המורים ובין בית הספר והקהילה. ליזום וליצור לתלמידים הזדמנויות להתנסות בעשייה חברתית משמעותית ולעודד למצוינות חברתית.

התוכנית החברתית ערכית מקפלת בתוכה התייחסות לידע, לרגש ולהתנהגויות ושזורה כחוט השני מכיתות ז' ועד יב'.

קיימת בה התייחסות למורשת עם ומדינה ופעילות למען הקהילה.

 

שינוי גודל גופנים