ביולוגיה מחקרית

מגמת ביולוגיה מחקרית

 

הלימודים במגמה שמים דגש על לימודי פיזיולוגיה, אנטומיה, מיקרוביולוגיה
וביוכימיה כלימודי בסיס לקראת ביצוע עבודת מחקר מקיפה לבגרות.

במגמה לימודים עיוניים המשולבים במסגרת שעוצבה במיוחד כדי לחשוף את
התלמידים לטכנולוגיות חדישות  בביולוגיה וברפואה.

בתוכנית הלימודים משולבים: ימי עיון והרצאות בבתי חולים, באקדמיה, 
שיתוף פעולה עם צה"ל-חיל רפואה ועוד…
הלימודים מדעיים בהיקף של עד 10 יח"ל

שינוי גודל גופנים