moodle

סביבת למידה Moodle 

 

                             

מוודל חטיבת הביניים- לחץ כאן                               מוודל תיכון- לחץ כאן

 

*ניתן להיכנס לסביבת Moodle גם דרך המשו"ב

שינוי גודל גופנים