רשימת ספרי לימוד

ספרי לימוד לשנת לימודים תשע"ח
בקובץ וורד

 ספרי לימוד לשנת תשע"ח- חטיבה

רשימת סיפרי לימוד תשעח חטב  (תוקן 28/6)

ספרי לימוד לשנת תשע"ח- תיכון

ספרי לימוד שכבת י'-ספרי לימוד י תשעח

תוספת עבור שכבת י' מתמטיקה עבור מי שילמד 4/5 יחידות לימוד בשנת תשע"ח:

 יש לרכוש חוברת של מריאן רוזנפלד ואדית כהן הכנה לבחינות במתמטיקה על פי תוכנית ההיבחנות החדשה.

ספרי לימוד שכבת יא'-רשימת ספרי לימוד יא תשעח

ספרי לימוד שכבת יב'-רשימת ספרי לימוד יב תשעח

 

1111

שינוי גודל גופנים